سازمان فنی و حرفه ای کشور

لیست رشته های آموزشگاه ایراندخت با کد استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشور

 با اعطای مدرک رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور

رشته های طراحی و دوخت (صنایع پوشاک)

 • بچه گانه و دخترانه دوز
 • پرده دوز درجه ۲ (کار و دانش)
 • خیاط لباس شب و عروس(کار و دانش)
 • خیاط لباس زیر زنانه(کار و دانش)
 • شلوار دوز
 • ضخیم دوز زنانه(کار و دانش)
 • کاپشن دوز
 • الگو ساز لباس به روش حجمی
 • الگو ساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی) (کار و دانش)
 • نازک دوز زنانه (درجه ۲)

 

رشته های صنایع دستی (دوختهای سنتی)

 • پولک و منجوق دوز (کار و دانش)
 • پته دوزی (قطعه دوز یا سلسله دوز)
 • سکه دوز بلوچ
 • سوزن دوز بلوچ
 • قلاب دوز
 • هویه کار پارچه درجه ۲
 • گلدوزی دستی
 • سوزن دوزی سنتی
 • سرمه دوز سنتی
 • تکه دوز و مرصع دوز با دست
 • ربان دوز مقدماتی
 • چاپ باتیک

رشته هنرهای تزئینی

 • شمع ساز

 

صنایع چرم، پوست، خز

 • کیف دوز (کار دانش)
 • دوزنده کیف با چرم مصنوعی
 • دوزنده کیف چرمی با دست
 • دوزنده کیف با چرم طبیعی
 • پرداخت کار چرم