۱۳۹۸-۰۸-۲۲

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۷-۲۸

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۶-۲۳

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۵-۲۸

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۵-۱۷

کلاس خیاطی

چهارشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ گروه هنرجویان خیاطی – دوره نازک دوز استاد: یلدا امیان     به زودی روزگار انتقاد و عیب جویی به پایان می […]