۱۴۰۰-۰۸-۰۹

کلاس صنایع دستی – رنگ آمیزی

تصاویری از کلاس صنایع دستی -جلسه رنگ میزی در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۹-۰۴-۰۹

کلاس حکاکی ( قلم زنی) روی چرم

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۱-۲۶

کلاس کیف چرمی دستی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۰-۱۸

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۹-۲۵

جشنواره یلدای مهارت

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت