۱۴۰۰-۰۸-۰۹

کلاس صنایع دستی – رنگ آمیزی

تصاویری از کلاس صنایع دستی -جلسه رنگ میزی در آموزشگاه ایراندخت