۱۳۹۸-۰۹-۲۵

جشنواره یلدای مهارت

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۸-۲۲

کلاس چهل تکه دوزی مدرن

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۷-۲۸

کلاس چهل تکه دوزی مدرن

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت