۱۳۹۸-۰۹-۲۵

جشنواره یلدای مهارت

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۳-۱۰

دوره کفش

دوره کفش زنانه - هنرجویان نوبت عصر
۱۳۹۸-۰۳-۰۳

دوره کفش

دوره کفش زنانه - هنرجویان نوبت عصر
۱۳۹۸-۰۲-۰۵

جسله چهارم دوره کفش – هنرجویان نوبت عصر

دوره کفش زنانه - هنرجویان نوبت عصر
۱۳۹۷-۱۲-۰۶

شروع دوره جدید کفش

جلسه اول