۱۳۹۹-۰۴-۰۹

کلاس حکاکی ( قلم زنی) روی چرم

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۱-۲۶

کلاس کیف چرمی دستی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۶-۱۲

کلاس کفش زنانه

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۵-۱۶

کلاس کفش زنانه

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۵-۰۵

کلاس کیف چرمی دستی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست