۱۳۹۸-۰۴-۲۰

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۲-۱۰

گلدوزی با دست

نمونه کار های یکی از شاگردان هنرمند آموزشگاه ایراندخت با این نمونه کارها، چهل تکه های زیبا قرار دوخته بشه که نمونه کارها بعد از آماده […]
۱۳۹۷-۱۲-۰۵

هنر گل دوزی

جلسه هفتم
۱۳۹۷-۱۱-۱۴

گلدوزی دستی

جلسه سوم گلدوزی تکنیک گره رکوکو
۱۳۹۷-۱۱-۰۷

جلسه سوم گلدوزی