۱۳۹۸-۰۹-۲۵

جشنواره یلدای مهارت

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۹-۱۰

کارگاه عملی کراوات و پاپیون

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت