نمونه کارهای چهل تکه دوزی

هنرچهل تکه دوزی
هنری ماندگار و اصیل و سرشار از خلاقیت و طرح و مدل