۱۴۰۰-۰۸-۰۹

دوره آموزش خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت