۱۳۹۸-۱۱-۲۶

کلاس کیف چرمی دستی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۱-۱۴

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۰-۱۸

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۹-۲۵

جشنواره یلدای مهارت

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۰۹-۱۰

کارگاه عملی کراوات و پاپیون

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت