۱۴۰۰-۰۸-۰۹

دوره آموزش خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۴۰۰-۰۸-۰۹

کلاس صنایع دستی – رنگ آمیزی

تصاویری از کلاس صنایع دستی -جلسه رنگ میزی در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۹-۰۸-۱۳

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۹-۰۴-۰۹

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۱-۱۴

کلاس خیاطی

تصاویری از جلسه دوره خیاطی برگزار شده در آموزشگاه ایراندخت